Here is some software I wrote, because I felt a need for it and I like programming.
Others may find it useful. Be my guest and download. It's all for free. Often sources are included.
Je treft hier software aan die ik schreef omdat ik er behoefte aan had en omdat ik graag programmeer.
Misschien heb je er ook iets aan. Kopieer wat je wilt. Het kost niets. Vaak zitten de bronbestanden er bij.

All software presented on these pages may be used and copied freely without charge, but only for non-commercial purposes.
The author is not responsible for any damage or loss of data that may be caused by using it.
Alle op deze pagina's gepresenteerde software mag zonder vergoeding worden gebruikt en gekopieerd, maar uitsluitend zonder winstoogmerk. De auteur is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies van gegevens, veroorzaakt door het gebruik ervan.

Some of my programs use routines from the Borland Windows Custom Controls library bwcc.dll. If you don't have this library installed, you can download bwcc.zip from here. Unzip this file and copy bwcc.dll into your windows\system directory. bwcc.dll is copyrighted by Borland Software Corporation.
Sommige van mijn programma's maken gebruik van de Borlands Windows Custom Controls library bwcc.dll. Indien u deze nog niet heeft geïnstalleerd kunt u hier bwcc.zip downloaden. Pak deze zipfile uit en kopieer het bestand bwcc.dll naar uw windows\system map. Het copyright op bwcc.dll berust bij Borland Software Corporation.


   
Date last modified: September 27, 2003